Behúzós, (behordós) horgászat szabályai a Balatonon

Behúzós, (behordós) horgászat szabályai a Balatonon

 

A Balatonra behúzós (éves, 7 napos, 72 órás) területi jegyetváltott horgász köteles betartani a Balatoni Horgászrend rendelkezéseit, továbbá annak 27. pontja értelmében a továbbiakban részletezett szabályozást. E szabályzat megsértése a Balatoni Horgászrend megsértésének minősül és a területi jegy bevonását, valamint a területi jegy váltásától való eltiltást vonhatja maga után. Célunk, hogy a behúzós (bojlis) horgászat rendezett, szabályozott keretek közé helyezésével az eddigieknél sokkal hatásosabb módon tudjuk megvédeni a tó különleges természeti értékkel bíró nagytestű pontyállományát, és lehetőség szerint a legnagyobb mértékben legyünk képesek felszámolni a nagy pontyok elvándorlását, piaci értékesítését. Ehhez közös összefogás szükséges a szektor horgászaival, és közösen gondolkodva igyekeztünk kialakítani a módszer gyakorlásának részleteit.

 

1.      Általános rendelkezések:

 

1.1.            A behúzós (behordós) horgászat célja a békés halak kifogása, lemérése, lefényképezése, majd kíméletes visszabocsátása.

 

1.2.            Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy dobás mellőzésével a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre. Szintén behúzásnak minősül a vízben történő begyalogolással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat mindaddig, míg a Balaton átlag vízállása 80 cm felett van (www.hydroinfo.hu).

 

1.3.            A fenti elv alapján a behúzós horgász jeggyel rendelkező horgász köteles minden megfogott hal esetében betartani a kíméletes bánásmód szabályait (ld. 3. pont).

 

1.4.            Behúzós horgászatra területileg három esetben van lehetőség:

1.4.1.     Vízparti ingatlant birtokló vagy üzemeltető szervezetek (pl.: kempingek, önkormányzatok) a saját partszakaszukon kijelölhetnek behúzós horgászhelyet, amelyekre a boiliebalaton.hu főoldaláról elérhető helyfoglalásos rendszerében lehet időpontot foglalni. A foglalás rendszere itt teljesen nyílt, bárki számára elérhető.

1.4.2.     A vízparti ingatlantulajdonosok, amennyiben saját telkükön behúzós módszerrel szeretnének horgászni, a szükséges jegy birtokában megtehetik azt, de bejelentési kötelezettségük van. A bejelentést a boiliebalaton.hu főoldaláról elérhető bejelentő felületen kell megtenni a horgászhely pontos megnevezésével, (utca, házszám) és a horgászni kívánt időszak megjelölésével. A helyet kiadhatják vendégeik számára is, de a bejelentési kötelezettségért, valamint, hogy a vendégek rendelkezzenek a szükséges területi jeggyel, minden esetben az ingatlan tulajdonosa (a behúzós hely regisztrálója) is felel. Amennyiben szabályszegés történik, a szabálytalankodó ellen eljárunk és a továbbiakban a helyen nem engedélyezzük a behúzós horgászatot. Ezen helyek foglalása – a tulajdonos szándéka szerint – elsősorban privát jellegű, de lehet akár az előző pont szerinti nyílt rendszer része is. A behúzós horgászatra regisztrált vízparti ingatlantulajdonos a szükséges jegy kiváltásával és a fentebb megjelölt bejelentési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzést végző személyek előzetes egyeztetést követően a parti ingatlanon keresztül is megközelíthessék a horgászhelyét.

1.4.3.     A teljesen szabad vízparti közterületeken is van lehetőség behúzós horgászatra a fürdési szezonon kívül. Itt fontos, hogy a helyeket a horgász nem előre foglalja le. A korábban is meglévő etika szerint bárki leülhet egy szabad partszakaszon horgászni. De onnantól kezdve, hogy leült, más horgász már nem tudja a helyet elfoglalni, csak ha befejezte a horgászatot. A behúzós horgászat helyének és idejének bejelentési kötelezettsége itt is fennáll az előző pontban leírtak szerint, de csak a hely elfoglalását követően. Természetesen ezeken a helyeken a horgász a felelős, hogy megfeleljen a köztisztasági, higiéniai előírásoknak. A területen való életvitelszerű tartózkodás (sátorozás, egyéb szabadban alvás) lehetőségeiről a közterület fenntartójától kell tájékozódni és az általa megszabott feltételeket be kell tartani.

 

1.5.            A behúzós horgászat a szabad vízparti közterületeken (nyílt strandokon) jégvesztétől május 31.-ig, illetve szeptember 15.-től jégbeálltáig 00:00-24:00 óráig engedélyezett.

 

1.6.            Egy személy, ugyanazon időszakra csak egy horgászhelyet foglalhat, illetve adott időpontban egyszerre maximum három jövőbe mutató, érvényes foglalása lehet!

 

1.7.            A behúzós horgásznak, a horgászat megkezdése előtt kötelessége bejelentkezni. Horgászat megkezdésének tekintendő a bójázás, és az etetés is. A bejelentkezéssel a vízparton ténylegesen eltöltött időszakot kell megjelölni, mely minimum 1, maximum 7 nap lehet.

 

1.8.            A lefoglalt horgászhelyhez tartozó területen az érvényes foglalás idejére sátor felállítása, vagy lakókocsi telepítése engedélyezett, amennyiben a terület tulajdonosa/fenntartója ahhoz hozzájárul.

 

1.9.            A behúzós horgász, a bejelentkezés időtartama alatt (behúzva) megfogott őshonos halakat köteles a Balatonba visszaengedni. A bejelentkezés időtartamán kívül fogott halat a bejelentkezés időtartama alatt a horgászhelyen tartani TILOS!

 

1.10.        Érvényes bejelentkezéssel, behúzásra feljogosító területi horgászjeggyel rendelkező horgász akkor sem tarthat meg őshonos halat, ha normál területi jeggyel is rendelkezik.

 

1.11.        A hatályos Hhvtv. értelmében a megfogott, nem őshonos halfajokat nem szabad visszaengedni a Balatonba. Amennyiben ilyen hal (amur) kerül horogra, és azt a horgász nem kívánja megtartani, jelezze Társaságunk felé (+36303503333), gondoskodunk annak elszállításáról.

 

2.      A behúzós horgászat szabályai:

 

2.1.            A horgász 2 bottal, szerelékenként (botonként) egy darab, egy ágú horoggal horgászhat. A hajszálelőkés, élettelen csali-felkínálása kötelező irányelv.

 

2.2.            18. évét be nem töltött horgász kizárólag felnőtt felügyelete mellett horgászhat behúzós módszerrel.

 

2.3.            Április 1. – április 30. közötti időszakban érvényes bejelentkezéssel, valamint behúzásra feljogosító engedély megléte esetén a behúzós horgász a Balatoni Horgászrend 6. pontja alól (csónakos tilalom) felmentést kap. Ebben az időszakban a vízen tartózkodás az alábbi esetekben engedélyezett:

a)                  a hal fárasztása, visszaengedése,

b)                   a horgászhely etetése,

c)                   helykeresés, vagy a szerelék behúzása.

 

2.4.            Tilos az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet váltott horgász esetében, amennyiben érvényes bejelentkezéssel rendelkezik.

 

2.5.            Fonott főzsinórok használata tilos! Fonott (kagylóálló) előtétzsinór maximálisan 20 méteres hosszúságban használható. Leadcore (ólombetétes kagylóálló zsinór) maximum 1 méteres hosszúságban használható!

 

2.6.            Szonár használata a Hhvtv. szabályozása szerint engedélyezett.

 

2.7.            Kizárólag elektromos csónakmotor használata engedélyezett.

 

2.8.            Horgászni kizárólag a foglaláshoz tartozó, kijelölt horgászhelyen belül lehet.

 

2.9.            A felszerelések a partvonalra merőlegesen vethetők be, oldalra eltérni csak a kijelölt horgászhely által határolt területen belül, a többi horgász zavarása nélkül lehet.

 

2.10.        Horgászonként 2 db dőlőbója használható, amelyet napnyugtától napkeltéig ki kell világítani!

 

2.11.        A dőlőbója körül 40 méteres sugarú körben, illetve a bója és a part által határolt 80 méter széles területen más behúzós horgász nem horgászhat.

 

2.12.        A felszerelés bejuttatása partról történő bedobással, vízbe gyaloglós behordással, etetőhajóval vagy csónakkal történő behordással történhet.

 

2.13.        A felszerelés bejuttatásának maximális távolsága a horgászhely partvonalától mért 350 méter a Balatonfűzfői Horgász Egyesület kikötőjétől nyugati irányba Keszthelyig, a BHNP Zrt. kikötőjéig, a fennmaradó partszakaszokon 450 m.

 

2.14.        A bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni TILOS! Őrzött, felügyelt felszerelésnek minősülnek a következő esetek:
a) a horgász a felszerelésének 50 méteres körzetében tartózkodik és a kapásjelző által közvetített jelzésre haladéktalanul reagálva megkezdheti a hal fárasztását;
b) a horgász a vízen tartózkodik, amelynek célja a hal fárasztása, visszaengedése, a horgászhely etetése, vagy (arra feljogosító jegy esetében) a szerelék behúzása.

 

2.15.        A Balaton teljes medre vízi út – hajózásra alkalmas vízterület. Ezt szem előtt tartva a horgász kártérítési igénnyel nem élhet a vízijármű vezetőjének irányába, amennyiben a felszerelésében, a vízijármű közlekedéséből eredeztethetően bárminemű kára keletkezik. A horgásznak – különös tekintettel a behúzós horgásznak – az elérhető technikai megoldások (például különböző zsinórsüllyesztők) alkalmazásával a felszerelésében keletkező kár lehetősége minimalizálható.

 

2.16.        A bojlis versenyek ideje alatt – a Balaton teljes területén – behúzva horgászni, a versenyzők kivételével más horgásznak TILOS! A versenyek időpontjairól a www.ibcc.huwww.balatonibojlisverseny.hu, www.boiliebalaton.hu oldalakon tájékozódhatnak.

 

3.      A kíméletes bánásmód szabályai:

 

3.1.            Őshonos halat elvinni, betárolni TILOS! A betárolás tiltása az éjszakai időszakra is vonatkozik!

3.2.            A halakkal való kíméletes bánásmód elvén a kifogott halat fényképezés és mérés után azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a vízbe!

3.3.            A kíméletes horgászmódszer gyakorlásának érdekében az alábbi eszközök megléte és használata kötelező:

·         Jó minőségű, vastagon párnázott, vízhatlan anyagból készült nagyméretű pontymatrac (A halak elhelyezésére megnedvesített pontymatrac használata kötelező!)

·         Sűrű szövésű, min. 90 x 90 cm-es merítőháló

 

3.4.            A kifogott halak megjelölése, csonkítása TILOS! A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén a vízterület kezelője kártérítési igénnyel élhet az elpusztult hal értékében.

A kifogott halat kizárólag a Társaság arra illetékes szakembere jelölheti meg a szokásos haljelölési módszerrel annak érdekében, hogy későbbi kifogás esetén információt kaphassunk a hal vándorlásáról és növekedéséről.

3.5.            A kifogott halakról készült fényképek megjelenítésére mód van a www.boiliebalaton honlapon, a balatoni ponty-arcképcsarnokban. Kérjük a horgásztársakat, hogy a 10 kg-ot meghaladó testtömegű halakról készített felvételeiket lehetőség szerint küldjék meg Társaságunk számára a horgaszat@balatonihal.hu e-mail címre, a feltöltésről gondoskodunk!

A behúzós balatoni horgászjegyben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori általános balatoni horgászrend rendelkezik, illetve a fenti szabály szerint horgászóknak az Amatőr Bojlisok Klubja által közzétett Etikai Kódexben foglaltakat tartjuk irányadónak.