A szabálytalankodó horgászok szankcionálásáról

 

A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet megsértése esetén a területi jegy minden esetben visszavonásra kerül, emellett a szabálytalankodó horgászt feljelentjük a lakhelye szerint illetékes halgazdálkodási hatóságnál. Bűncselekmény elkövetése esetén (nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) természetesen rendőrségi feljelentésre is sor kerül.

Amennyiben a horgász csak a Balatoni Horgászrend ellen vét, úgy a vétség súlyosságának függvényében bevonjuk a területi jegyét.

A Balatoni Horgászrend 3. pontja értelmében kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a balatoni területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. Ezen szankcióról a fent felsoroltakon túl, Társaságunk saját jogkörében dönt. Tehát a halgazdálkodási hatóság által kiszabott büntetés mértékétől függetlenül, azt kiegészítve adható az eltiltás. Az alábbiakban tájékoztatás szintjén közöljük, hogy mely szabálytalanságot tekintjük kirívónak, illetve mely esetekben fogjuk alkalmazni a területi jegy váltásától való eltiltást.

Ezen horgászrendi pont és az alább megnevezett szankciók célja, hogy a szabályokat nem tisztelő horgászok számára a korábbiakhoz képest nagyobb visszatartó erőt mutassunk fel.

Cselekmény Területi jegy váltástól való eltiltás
Bűncselekmény (nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) 10 év
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata: Az eltiltás idejének duplája, de legalább 2 év
Élő hal szállítása vagy annak kísérlete: 5 év
A horgászrend 6. pontja szerinti áprilisi csónakos tilalom megsértése: 2 év
Tilalmi idővel védett hal megtartása: 2 év
Darabszám-korlátozás jelentős (3 db-al vagy többel való) megsértése: 2-5 év
 A fogási napló vezetési szabályainak súlyos
megsértése (beírt adatok meghamisítása,
változtatása, több hal beírásának elmulasztása)
1-3 év
2-nél több bottal való horgászat: 1-3 év
A behúzásra feljogosító jegy birtokában őshonos hal megtartása: 2 év
Behúzós horgászat arra feljogosító jegy nélkül: 2 év
Ismétlődés: Amennyiben a horgász a fent felsorolt, kirívónak minősített cselekmények közül egyszeri elkövetése és büntetése után újra elköveti bármelyiket, második alkalommal az eltiltás az itt leírtak duplájára emelkedik.

Amennyiben a horgász a fent fel nem sorolt szabálytalanságok miatt kap büntetést, majd az azt követő 3 éven belül bármely más szabálytalanságot elkövet, 2 éves eltiltásra számíthat.